GPM (Herre senior)

indefodbold.dk Grand Prix Masters

Rangliste 2019/2020

Senest opdateret den 3.11.2019 kl. 11:03
Nr. Hold (Hold musen over et hold for info) Point i alt Denne uge +/- pladser Ændring
1 Midtjysk Tag 0 0 0
1 Babylon Herresalon 0 0 0
1 Tommerup Efterskole (Forsv. mestre) 0 0 0
1 Starup Auto 0 0 0
1 Clara Velvære 0 0 0
1 BJ Bilsyn 0 0 0
1 Neoperl Nordic/Craft 0 0 0
1 Ejendrøm 0 0 0
Skæringsdato for endelig opgørelse af ranglisten og direkte kvalifikation til indefodbold.dk Grand Prix Masters finalestævnet er søndag den 12. januar 2020. (Hold markeret med orange er kvalificeret)

Om indefodbold.dk Grand Prix Masters og DM i indefodbold

GPM er den officielle forkortelse for indefodbold.dk Grand Prix Masters (DM i indefodbold for herre senior). Konceptet går ud på, at de enkelte hold optjener point, til en rangliste, via deres placeringer i de stævner, som de deltager i. Stævnerne, som holdene kan optjene point i, skal være tilknyttet GPM ordningen. Ranglisten på indefodbold.dk løber fra oktober til januar. hvorefter den gøres op ved en fastbestemt skæringsdato. De 8 øverst placerede hold på ranglisten + de forsvarende mestre + 1 Wild Card er kvalificeret til Grand Prix Masters finalestævnet (DM i indefodbold) med attraktive præmier. Finalestævnet bliver afviklet i januar måned hvert år. Ranglisten ajourføres løbende.

Pt. er ”ingen” hovedsponsor for DM i indefodbold og GPM serien, deraf navnet ”ingen” DM i indefodbold.

Proportioner/Regler vedr. GPM serien og ranglisten

Det er helt gratis for de enkelte hold at deltage på ranglisten. Der kan optjenes point til ranglisten i alle de stævner, som er tilknyttet Grand Prix Masters ordningen. Hver søndag/mandag i oktober - januar opdateres ranglisten. De forsvarende mestre + de 8 øverst placerede hold på ranglisten, ved skæringsdatoen for årets Grand Prix Masters, kvalificerer sig direkte til finalestævnet. Den sidste plads tildeles et hold via WildCard. Indefodbold.dk er 100% beslutningstager i valget af WildCard modtageren. Hvis et hold ikke kan eller ikke ønsker at stille op til finalestævnet, så tildeles pladsen automatisk det næste hold på ranglisten.

Hvis 2 eller flere hold har samme antal point, så afgøres placering efter følgende kritterier:

1. Flest 1. pladser i GPM stævner.
2. Flest 2. pladser i GPM stævner.
3. Flest 3. pladser i GPM stævner.
4. Flest 4. pladser i GPM stævner.
5. Flest 5. pladser i GPM stævner.
6. Flest point efter nytår.
7. Lodtrækning.

Man optjener point efter holdets placering i de enkelte stævner. Præmier som ikke er pengepræmier omregnes til point af indefodbold.dk (værdier angivet af stævner er kun vejledende og ikke gældende). Personlige præmier, som fx "Stævnets bedste spiller" og "topscorer", er ikke gældende i regnskabet til ranglisten.

Reglerne ved de individuelle GPM stævner, står arrangørerne selv for, hvorfor de kan variere fra stævne til stævne, og holdene opfordres derfor til at holde sig ajour med de pågældende regelsæt ved de enkelte stævner.

Et hold kan kun deltage med et hold/holdnavn pr. stævne. Forsøger man at omgås dette ved fx. at spille et stævne, og sende et "andet/alternativt" hold med samme navn til et andet stævne på samme tidspunkt, så gælder resultatet for det "alternative" hold ikke. Samtidig vil alle forsøg på at omgås reglerne udløse tab af point. Det være sig fx. fusk med at bytte holdnavne og udveksle flere spillere end tilladt. Et hold må som udgangspunkt max have 1 spiller fra et andet GPM rangeret hold (et hold som har opnået GPM point i denne sæson) med på holdet, til et GPM stævne, for at være pointberettiget, ligesom hovedstammen på holdet altid skal udgøre min. 50% af holdets egne/oprindelige spillere.

Hvis et hold tilmelder sig to eller flere GPM stævner samme dag, så må stævnerne ikke spilles samtidigt/overlappe hinanden – hvorfor et stævne altså skal være afsluttet og helt færdigt, før man kan påstarte et nyt stævne. Og det er ikke tilladt at stille op med to eller flere forskellige hold samme dag til to eller flere forskellige stævner under samme navn i GPM regi – dog med en enkelt undtagelse, som følger. Hvis et hold spiller flere stævner samme dag, så skal holdet ved det andet/næste stævne min udgøres af 50% af spillere fra det første/foregående stævne, og disse skal være holdets egne spillere. Alt dette er stadig forudindtaget af, at holdet overholder den generelle 50% regel og max 1 anden GPM spiller, som nævnt ovenfor. Hvis holdet i programmerne for to eller flere stævner har samme navn, og det ikke er det samme hold som stiller op begge eller flere steder, så skal holdet på forhånd oplyse indefodbold.dk om, hvilket hold, som ønskes GPM point berettiget.

Har et hold først tilmeldt sig ét GPM stævne, og sidenhen framelder sig dette stævne indenfor en uge af stævnets afvikling, og derefter tilmelder sig ét andet GPM stævne samme dag, som det oprindeligt tilmeldte stævne, så vil holdet ikke være pointberettiget ved det pågældende nye tilmeldte GPM stævne, hvis dette betragtes som forsøg på spekulation i "pointhøst" og stævnernes "styrke". (NB: Denne regel er til for at beskytte stævnearrangørerne).

Det er endvidere helt op til de enkelte stævner, om hvorvidt det tillades udgåede hold, at købe sig ind i stævnet igen. Vi opfordrer dog til, at det ikke bør være muligt. Men hvis det tillades, så får holdet stadigvæk de tilspillede GPM point.

Alle former for aftalt spil i GPM stævner accepteres ikke, og kan et evt. tilfælde bevises 100%, så medfører det straf i form af pointtab eller udelukkelse af GPM serien for indeværende sæson.

Protester/klager kan indgives indenfor 4 dage efter hændelsen/pointgivningen mod et mindre beløb, se retningslinier nedenfor under "Protester/klager". Indefodbold.dk afgører suverænt problemstillingen og evt. pointtab/fratagelse af point i protester/klager samt regelbrud, som indefodbold.dk selv bliver opmærksom på. Fratages et hold point, så vil de pågældende point helt udgå, og ikke gå videre til det efterfølgende hold.

Ved evt. tvivlsspørgsmål afgør indefodbold.dk suverænt spørgsmålet.

Endelig henviser vi til fairplay og god sportsmanship på alle fronter.

Stævnekategorier

Masters 20.000 stævne (Stævner med min. 20.000 kr. i førstepræmie)
Nr. 1: 20.000 point
Nr. 2: 14.000 point
Nr. 3: 10.000 point
Nr. 4: 6.000 point
Nr. 5: 2.000 point

Masters 15.000 stævne (Stævner med 15.000-19.999 kr. i førstepræmie)
Nr. 1: 15.000 point
Nr. 2: 10.500 point
Nr. 3: 7.500 point
Nr. 4: 4.500 point
Nr. 5: 1.500 point

Masters 10.000 stævne (Stævner med 10.000-14.999 kr. i førstepræmie)
Nr. 1: 10.000 point
Nr. 2: 7.000 point
Nr. 3: 5.000 point
Nr. 4: 3.000 point
Nr. 5: 1.000 point

Challenger 5.000 stævne (Stævner med 5.000-9.999 kr. i førstepræmie)
Nr. 1: 5.000 point
Nr. 2: 3.500 point
Nr. 3: 2.500 point
Nr. 4: 1.500 point
Nr. 5: 500 point

Challenger 2.000 stævne (Stævner med 2.000-4.999 kr. i førstepræmie)
Nr. 1: 2.000 point
Nr. 2: 1.400 point
Nr. 3: 1.000 point
Nr. 4: 600 point
Nr. 5: 200 point

NB: Der uddeles kun point til hold der opnår en placering. Placeres der fx. kun 4 hold, så udgår point for nr. 5.

Proportioner/Regler vedr. finalestævnet

Det er helt gratis for de kvalificerede hold at deltage ved finalestævnet. Der spilles på små mål efter DBU’s gældende regler for indefodbold til små mål – medmindre andet er angivet. 

Der spilles i 2 puljer á 5 hold, hvorfra nr. 1, 2 og 3 i hver pulje går videre til mellemrunden. Mellemrunden består af 2 puljer. Pulje M1 = nr. 1 i pulje 1, nr. 2 i pulje 2 og nr. 3 i pulje 1. Pulje M2 = nr. 1 i pulje 2, nr. 2 i pulje 1 og nr. 3 i pulje 2. Nr. 1 og 2 fra hver mellemrundepulje kvalificerer sig til semifinalerne. De to 3'ere i mellemrundepuljerne spiller om 5.-6. pladsen. Semifinale 1 = nr. 1 i pulje M1 mod nr. 2 i pulje M2. Semifinale 2 = nr. 1 i pulje M2 mod nr. 2 i pulje M1. Taberne i semifinalerne spiller om 3.-4. pladsen, mens vinderne spiller finale om 1.-2. pladsen og dermed DM titlen.

 Ved pointlighed afgøres placering som følger:

  1. Point i indbyrdes kampe.
  2. Målforskel i indbyrdes kampe.
  3. Flest scorede mål i indbyrdes kampe.
  4. Målforskel i samtlige kampe.
  5. Flest scorede mål i samtlige kampe.
  6. Omkamp á 5 min, herefter Golden Goal i ubestemt tid, til der er fundet en vinder.
  7. Hvis 3 eller flere hold står lige, og pkt. 1-5 ikke finder en vinder, så spilles der en helt ny pulje med de pågældende hold. Kampvarighed: 3 min.

I tilfælde af uafgjort i PlayOff kampe, så fortsætter spillet efter 10 min med Golden Goal i ubestemt tid, til der er fundet en vinder.

De 2 indledende puljer bliver inddelt efter holdenes placering på ranglisten ved skæringsdatoen. Pulje 1 består af nr. 1, 3, 5, 7 og WildCard. Pulje 2 består af nr. 2, 4, 6, 8 og de forsvarende mestre. De forsvarende mestre trækkes ud af ranglisten, inden puljerne inddeles.

Indefodbold.dk udvælger selv dommerne til finalestævnet.

Der må deltage max 7 spillere pr. hold. Senest 5 dage før finalestævnet skal der være afgivet holdkort med navn og rygnumre på samtlige spillere til indefodbold.dk. Det er dog muligt med små justeringer i truppen pga. skader mv., men det skal godkendes af indefodbold.dk senest 2 timer før stævnet starter. Alle hold skal også melde deres ankomst til dommerbordet på finaledagen senest 1 time før stævnet starter. Rygnumre er påkrævet ved finalestævnet, medmindre andet er aftalt.

Alle former for aftalt spil accepteres ikke, og kan et evt. tilfælde bevises 100%, så medfører det straf i form af pointtab eller udelukkelse af finalestævnet.

Ved evt. tvivlsspørgsmål afgør indefodbold.dk suverænt spørgsmålet. 

Vedrørende protester – se venligst nedenfor, dog er fristen for protester ved finalestævnet 8 min. efter endt kamp. Ved finalestævnet består protestpanelet af 3 uvilkårlige personer, som er sammensat af indefodbold.dk.

Protester/klager

Alle protester mailes til info@indefodbold.dk senest 4 dage efter hændelsen – husk en udførlig beskrivelse af sagen. Det koster 500 kr. at nedlægge protest, og beløbet får man kun tilbage, hvis man får medhold i sagen. Beløbet skal ligesom protesten være os i hænde senest 4 dage efter hændelsen. Protesten tages først op til overvejelse, når beløbet på de 500 kr. er modtaget. Indefodbold.dk er 100% beslutningstager i alle sager med protester. Afgørelsen på de enkelte sager kan ikke ankes.

Stævner tilknyttet GPM

Det koster min. 750 kr. excl. moms for et stævne at blive tilknyttet Grand Prix Masters ordningen. Der kan købes forskellige pakker, som alle inkluderer GPM certfikation – se venligst nedenfor. Alle indefodboldstævner, såvel små som store mål kan blive tilknyttet ordningen – dog er futsal stævner ikke med. Når et stævne er tilknyttet Grand Prix Masters, så kan de deltagende hold i det enkelte stævne optjene point til ranglisten.

Priser for stævnearrangører

STANDARD Pakken
GPM stævne certificering (Fremhævelse med GPM ikon på indefodbold.dk)
2 fribilletter til DM i indefodbold (indefodbold.dk Grand Prix Masters Finalestævnet)
CupOffice adgang til administration og livescore (Se mere på: www.cupoffice.dk)
Kr. 750,- excl. moms

BRONZE Pakken
GPM stævne certificering (Fremhævelse med GPM ikon på indefodbold.dk)
2 fribilletter til DM i indefodbold (indefodbold.dk Grand Prix Masters Finalestævnet)
CupOffice adgang til administration og livescore (Se mere på: www.cupoffice.dk)
Omtale af stævne i form af artikel på forsiden af indefodbold.dk indtil 1 md. før stævneafvikling (Profil af et stævne)
Kr. 1.250,- excl. moms

SØLV Pakken
GPM stævne certificering (Fremhævelse med GPM ikon på indefodbold.dk)
2 fribilletter til indefodbold.dk Grand Prix Masters Finalestævnet
CupOffice adgang til administration og livescore (Se mere på: www.cupoffice.dk)
Omtale af stævne i form af artikel på forsiden af indefodbold.dk indtil 1 md. før stævneafvikling (Profil af et stævne)
Odds på stævne hos bookmaker (Vinderen + evt. kampe)
Kr. 1.750,- excl. moms

GULD Pakken
GPM stævne certificering (Fremhævelse med GPM ikon på indefodbold.dk)
5 fribilletter til DM i indefodbold (indefodbold.dk Grand Prix Masters Finalestævnet)
CupOffice adgang til administration og livescore (Se mere på: www.cupoffice.dk)
Omtale af stævne i form af artikel på forsiden af indefodbold.dk indtil 1 md. før stævneafvikling (Profil af et stævne)
Odds på stævne hos bookmaker (Vinderen + evt. kampe)
Fremhævet stævneannonce på indefodbold.dk
Kr. 2.250,- excl. moms

PLATIN Pakken (gældende for 3 år)
GPM stævne certificering (Fremhævelse med GPM ikon på indefodbold.dk)
10 fribilletter til DM i indefodbold (indefodbold.dk Grand Prix Masters Finalestævnet)
CupOffice adgang til administration og livescore (Se mere på: www.cupoffice.dk)
Omtale af stævne i form af artikel på forsiden af indefodbold.dk indtil 1 md. før stævneafvikling (Profil af et stævne)
Odds på stævne hos bookmaker (Vinderen + evt. kampe)
Fremhævet stævneannonce på indefodbold.dk
Stævnenavn under PLATIN-partnere på indefodbold.dk
Kr. 6.500,- excl. moms

EKSKLUSIV Pakken * (tilkøb)
Eneret på GPM stævne datoen (Ingen andre GPM stævner accepteres samme dag)
Er der i allerede et GPM stævne den pågældende dag, så afgør indefodbold.dk om der kan tildeles EKSKLUSIV ret
* OBS: Man skal være PLATIN eller GULD partner for at kunne tilkøbe EKSKLUSIV pakken
Kr. 1.000,- excl. moms – hvis stævnet har PLATIN pakken
Kr. 1.500,- excl. moms – hvis stævnet har GULD pakken

PREMIUM Pakken (inkl. livestream)
GPM stævne certificering (Fremhævelse med GPM ikon på indefodbold.dk)
5 fribilletter til DM i indefodbold (indefodbold.dk Grand Prix Masters Finalestævnet)
CupOffice adgang til administration og livescore (Se mere på: www.cupoffice.dk)
Omtale af stævne i form af artikel på forsiden af indefodbold.dk indtil 1 md. før stævneafvikling (Profil af et stævne)
Odds på stævne hos bookmaker (Vinderen + evt. kampe)
Fremhævet stævneannonce på indefodbold.dk
TifoSport livestreamer stævnet efter aftale (Alt efter geografisk placering og omfang kan prisen evt. blive efterjusteret)
Kr. 7.750,- excl. moms

Tilmeld stævne til GPM

Fordele for arrangører ved at tilmelde sig GPM

1. Stævnet bliver mere attraktivt at deltage i, i forhold til IKKE GPM stævner. Altså flere tilmeldte hold.
2. Stævnet bliver fremhævet med et GPM ikon på indefodbold.dk.
3. Stævnet bliver nævnt på GPM undersiden ved GPM stævner med link.
4. Stævnet bliver omtalt i GPM finalestævnets kampprogram og markedsføring.
5. Man kan markedsføre stævnet med GPM stævne ikon, GPM info og indefodbold.dk logo.
6. Man er med til at fremme indefodbold i Danmark.
7. Man er med til at gøre indefodboldsæsonen endnu mere spændende med en løbende rangliste.
8. Man får min. 2 fribilletter til GPM finalestævnet - DM i indefodbold.
9. Man får cupOffice systemet stillet gratis til rådighed for stævnet.

Sponsormuligheder

Kontakt venligst info@indefodbold.dk.

Yderligere info

Kontakt venligst info@indefodbold.dk for yderligere information og/eller spørgsmål.

DM i indefodbold

Tidspunkt

Lørdag den 18. januar 2020 kl. 14.30-22.15. (Ungdomsforstævne fra 12.45-14.15)

Sted

Grenaa Idrætscenter
Ydesvej 2
8500 Grenaa

Præmier

Nr. 1: 25.000 kr. + pokal
Nr. 2: 10.000 kr.
Nr. 3: 4.000 kr.
Nr. 4: 2.000 kr.
Nr. 5: 1.000 kr.

Nr. 6: 500 kr.

Stævnets bedste spiller: Sponsorgave
Stævnets bedste målmand: Sponsorgave
Stævnets topscorer: Sponsorgave
All Star hold: Sponsorgave (6 spillere)
Sidste års vinder af DM i indefodbold: Sponsorgave
Vinder af GPM ranglisten: Sponsorgave
Dommergave: Sponsorgave

Vindes vandrepokalen 3 år i træk eller 5 år i alt, så er den vundet til holdets eje.

Puljeinddeling 2020

Pulje 1
Endnu ukendt...

Pulje 2
Endnu ukendt...

Kampprogram: Endnu Ikke tilgængeligt!

Proportioner/regler

Se venligst "Info" siden.

Entré

125 kr. i forsalg og 150 kr. ved indgangen (Gratis adgang under 12 år). Prisen inkluderer et detaljeret kampprogram med beskrivelse af alle deltagende hold mv.

Køb billetter i forsalg: Endnu ikke åbnet!

Yderligere info

Kontakt venligst info@indefodbold.dk for yderligere information og/eller spørgsmål.

Grand Prix Masters historien

Indefodbold.dk Grand Prix Masters (DM i indefodbold for herre senior) startede op for første gang i indefodboldsæsonen 2010/2011. Nedenfor følger resultater samt kåringer gennem tiden.

Resultat 2018/2019

Lørdag den 19. januar 2019

Nr. 1: Tommerup Efterskole (25.000 kr.)
Nr. 2: 5E Byg A/S (10.000 kr.)
Nr. 3: Projekt Milen (4.000 kr.)
Nr. 4: Neoperl Nordic (2.000 kr.)
Nr. 5: Midtjysk Tag (1.000 kr.)
Nr. 6: Dansk PE Svejsning (500 kr.)

Stævnets bedste spiller: Jonas Skærlund, Tommerup Efterskole
Stævnets bedste målmand: Mathis Munk, Tommerup Efterskole
Stævnets topscorer: Jonas Skærlund, Tommerup Efterskole (16 mål)

All star hold:
Mathis Munk, Tommerup Efterskole
Jonas Skærlund, Tommerup Efterskole
Marcus De Claville Berthelsen, 5E Byg A/S
Andreas Hansen, 5E Byg A/S
Mikkel Jespersen, Tommerup Efterskole
Mads Jørgensen, 5E Byg A/S

Tilskuertal:
1.222 tilskuere

Pulje 1
Tommerup Efterskole
5E Byg A/S
Dansk PE Svejsning
ISmejeriet Thy
MD Sport & Fysioterapi

Pulje 2
Grafisk ID
Midtjysk Tag
Projekt Milen
Neoperl Nordic
Hobro Apotek/Grønlund Gruppen

Kampprogram 2019: Klik her!

Resultat 2017/2018

Lørdag den 20. januar 2018

Nr. 1: Grafisk ID (25.000 kr.)
Nr. 2: LB Ejendomme (10.000 kr.)
Nr. 3: Liveculture.dk (5.000 kr.)
Nr. 4: Unidrain (3.000 kr.)
Nr. 5: Midtjysk Tag (2.000 kr.)
Nr. 6: MD Rustfri (1.000 kr.)

Stævnets bedste spiller: Simon Riis, Grafisk ID
Stævnets bedste målmand: Mathis Munk, LB Ejendomme
Stævnets topscorer: Jonas Skærlund, LB Ejendomme (25 mål)

All star hold:
Jonas Skærlund, LB Ejendomme
Mathis Munk, LB Ejendomme
Simon Riis, Grafisk ID
Marcus DeClaville Berthelsen, Liveculture.dk
Kasper Vernersen, Grafisk ID
Christian Sørensen, LB Ejendomme

Tilskuertal:
1.372 tilskuere

Pulje 1
LB Ejendomme
Midtjysk Tag
Blue Water Shipping/Djurslands Bank
Neoperl Nordic
Unidrain (Wildcard)

Pulje 2
Grafisk ID (Forsvarende Mestre)
Hobro Apotek/Grønlund Gruppen
LiveCulture.dk
MD Rustfri
Torntoft & Mortensen

Kampprogram 2018: Klik her!

Resultat 2016/2017

Lørdag den 21. januar 2017

Nr. 1: Grafisk ID (25.000 kr.)
Nr. 2: Malerfirmaet S. Berthelsen (10.000 kr.)
Nr. 3: Hobro Apotek/Grønlund Gruppen (5.000 kr.)
Nr. 4: Midtjysk Tag (3.000 kr.)
Nr. 5: MD Rustfri (2.000 kr.)
Nr. 6: Gardin Lis (1.000 kr.)

Stævnets bedste spiller: Kasper Vernersen, Grafisk ID
Stævnets bedste målmand: Jacob Bredvig Larsen, Grafisk ID
Stævnets topscorer: Nikolaj Krag, Malerfirmaet S. Berthelsen (15 mål)

All star hold:
Kasper Vernersen, Grafisk ID
Jacob Bredvig Larsen, Grafisk ID
Nikolaj Krag, Malerfirmaet S. Berthelsen
Mirsad Suljevic, Midtjysk Tag
Jonas Skærlund, Malerfirmaet S. Berthelsen
Henrik Borup, Grafisk ID

Tilskuertal:
1.252 tilskuere

Pulje 1
Kvix
Hobro Apotek/Grønlund Gruppen
Grafisk ID
Midtjysk Tag
Fyns Bageri Service

Pulje 2
Gardin Lis (Forsvarende Mestre)
MD Rustfri
Blue Water Shipping
Malerfirmaet S. Berthelsen
Torntoft & Mortensen

Kampprogram 2017: Klik her!

Resultat 2015/2016

Lørdag den 16. januar 2016

Nr. 1: Holger Danske Flytteforretning (25.000 kr.)
Nr. 2: Kvix Wunderelf (10.000 kr.)
Nr. 3: MD Rustfri (5.000 kr.)
Nr. 4: Torntoft & Mortensen (3.000 kr.)
Nr. 5: Grafisk ID (2.000 kr.)
Nr. 6: Brolagt.dk (1.000 kr.)

Stævnets bedste spiller: Mikkel Rygaard, Holger Danske Flytteforretning
Stævnets bedste målmand: Kasper Hjørngaard, Torntoft & Mortensen
Stævnets topscorer: Mikkel Rygaard, Holger Danske Flytteforretning (14 mål)

All star hold:
Kasper Hjørngaard, Torntoft & Mortensen
Mikkel Rygaard, Holger Danske Flytteforretning
Mikkel Agger, Kvix Wunderelf
Sead Gavranovic, Kvix Wunderelf
Simon Riis, Grafisk ID
Dan Petersen, Brolagt.dk

Tilskuertal:
1.506 tilskuere

Pulje 1
Grafisk ID
Brolagt.dk
Holger Danske Flytteforretning
Tømrermester Michael Sørensen
Dantools A/S

Pulje 2
MD Rustfri (Forsvarende Mestre)
Kvix Wunderelf
Gazas Børn Græder
Hobro Apotek
Torntoft & Mortense

Kampprogram 2016: Klik her!

Resultat 2014/2015

Lørdag den 17. januar 2015

Nr. 1: MD Rustfri (25.000 kr.)
Nr. 2: Saxo Bank (10.000 kr.)
Nr. 3: L-tek (5.000 kr.)
Nr. 4: Blanketgaarden A/S (2.400 kr.)
Nr. 5: Min Købmand Thyborøn (1.800 kr.)
Nr. 6: Hobro Apotek (1.200 kr.)

Stævnets bedste spiller: Dennis Schmidt, MD Rustfri
Stævnets bedste målmand: Dennis Schmidt, MD Rustfri
Stævnets topscorer: Matias Fjeldal Olsen, L-tek (19 mål)

All star hold:
Dennis Schmidt, MD Rustfri
Matias Fjeldal Olsen, L-tek
Mikkel Rygaard, Saxo Bank
Anders Holvad, Blaketgaarden A/S
Nikolaj Hagelskjær, L-tek
Frederik Hoe, Blanketgaarden A/S

Tilskuertal:
1.222 tilskuere

Pulje 1
Saxo Bank
L-tek
MByg/SunCharter
Torntoft & Mortensen
Blanketgaarden A/S

Pulje 2
Hobro Apotek (Forsvarende Mestre)
MD Rustfri
SpilXperten.com
Min Købmand Thyborøn
Murermester Lars Broe

Kampprogram 2015: Klik her!

Resultat 2013/2014

Lørdag den 18. januar 2014

Nr. 1: Hobro Apotek (25.000 kr.)
Nr. 2: Sportigan Nykøbing Falster (10.000 kr.)
Nr. 3: Ostehjørnet Kbh. (5.000 kr.)
Nr. 4: MD Rustfri (2.400 kr.)
Nr. 5: Torntoft & Mortensen (1.800 kr.)
Nr. 6: L-tek (1.200 kr.)

Stævnets bedste spiller: Jacob Bonde, Sportigan Nykøbing Falster
Stævnets bedste målmand: Peter Thomsen, Hobro Apotek
Stævnets topscorer: Nikolaj Kragh, MD Rustfri - 17 mål

All star hold:
Peter Thomsen, Hobro Apotek
Jacob Bonde, Sportigan Nykøbing Falster
Nikolaj Kragh, MD Rustfri
Mark Tubæk, Ostehjørnet Kbh.
Nicolas Bøgild, L-tek
Daniel Kristensen, Hobro Apotek

Tilskuertal:
922 tilskuere

Pulje 1
Hobro Apotek
ES Stålindustri
Murermester Lars Broe
L-tek
Ostehjørnet Kbh.

Pulje 2
Porsborg Flytteforretning
MD Rustfri
Sportigan Nykøbing Falster
Torntoft & Mortensen
Søstrene Grenes

Kampprogram 2014: Klik her!

Resultat 2012/2013

Lørdag den 19. januar 2013

Nr. 1: Porsborg Flytteforretning (20.000 kr.)
Nr. 2: MD Rustfri (10.000 kr.)
Nr. 3: Sportmaster Hobro (5.000 kr.)
Nr. 4: Ostehjørnet Kbh. (3.500 kr.)
Nr. 5: Danske Bank Lemvig (2.400 kr.)
Nr. 6: Sportigan Nykøbing Falster (1.800 kr.)

Stævnets bedste spiller: Daniel Udsen, Porsborg Flytteforretning (500 kr.)
Stævnets bedste målmand:
Peter Thomsen, Sportmaster Hobro (500 kr.)
Stævnets topscorer:
Nikolaj Kragh, MD Rustfri - 22 mål (500 kr.)

All star hold:
Peter Thomsen, Sportmaster Hobro
Daniel Udsen, Porsborg Flytteforretning
Nikolaj Kragh, MD Rustfri
Morten Avnskjold, Ostehjørnet Kbh.
Mark Leth Pedersen, Porsborg Flytteforretning
Jacob Bonde, Sportigan Nykøbing Falster

Tilskuertal:
770 tilskuere

Pulje 1
Porsborg Flytteforretning
Sportmaster Hobro
Danske Bank Lemvig
L-tek
Murermester Lars Broe

Pulje 2
MD Rustfri
Sportigan Nykøbing Falster
Ostehjørnet Kbh.
ES Stålindustri
Restaurant Tante

Kampprogram 2013: Klik her!

Resultat 2011/2012

Lørdag den 21. januar 2012

Nr. 1: MD Rustfri (27.500 kr.)
Nr. 2: Ostehjørnet Kbh. (10.000 kr.)
Nr. 3: Banditten (5.000 kr.)
Nr. 4: Sportigan Nykøbing Falster (3.000 kr.)
Nr. 5: EFX Performance (2.700 kr.)
Nr. 6: ES Stålindustri (1.800 kr.)

Stævnets bedste målmand: Michael Pedersen, Sportigan Nykøbing Falster (1.000 kr.)
Stævnets bedste spiller: Martin Jensen, MD Rustfri (1.000 kr.)
Stævnets topscorer: Nikolaj Krag, MD Rustfri - 24 mål (1.000 kr.)

All Star hold:
Michael Pedersen, Sportigan Nykøbing Falster
Martin Jensen, MD Rustfri
Sead Gavranovic, Banditten
Erdin Iljazovski, Ostehjørnet Kbh.
Kaan Metin, Ostehjørnet Kbh.
Nikolaj Krag, MD Rustfri

Tilskuertal:
622 tilskuere

Pulje 1
Sportmaster Hobro
Banditten
MD Rustfri
EFX Performance
L-tek

Pulje 2
Zamundas
Ostehjørnet
ES Stålindustri
Sportigan Nykøbing Falster
Fløng Tømrer/Snedker

Kampprogram 2012: Klik her!

Resultat 2010/2011

Lørdag den 15. januar 2011

Nr. 1: Zamundas (15.000 kr.) + Vandrepokal
Nr. 2: Sportmaster Hobro (7.500 kr.)
Nr. 3: Jowis (5.000 kr.)
Nr. 4: Danske Bank Lemvig (2.000 kr.)
Nr. 5: Banditten (1.000 kr.)

Stævnets bedste målmand: Jacob Larsen, Danske Bank Lemvig (1.000 kr.)
Stævnets bedste spiller: Kenni Olsen, Jowis (1.000 kr.)
Finalerundens topscorer: Kenni Olsen, Jowis - 10 mål (500 kr.)

All Star hold:
Jacob Larsen, Danske Bank Lemvig
Thomas Skov, Jowis
Simon Riis, Danske Bank Lemvig
Kenni Olsen, Jowis
Mark Tubæk, Zamundas
Kaspar Rynkeby, Sportmaster Hobro

Tilskuertal:
615 tilskuere

Pulje 1
Sportmaster Hobro
Danske Bank Lemvig
Zamundas
Sportigan Nykøbing Falster
I alt 19 varer

Pulje 2
Jowis
L-tek
MD Rustfri
Discotek In
Banditten

Kampprogram 2011: Klik her!

Henter indhold...
Stævnenavn:  
Pakke: Standard - kr. 600,- excl. moms
Kontaktperson:  
Tlf./mobil:
E-mail:
indefodbold.dk © All Rights Reserved